HABERLER » Haberler / Duyurular » ALD Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı - 2018

ALD Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı - 2018


AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

 Ocak 2018

Avusturya Liseliler Derneği Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Ocak 2018 Cuma günü saat 18:00’de İstanbul’daki Dernek Merkezi’nde (Dikilitaş, Fulden Sokak, Huzur Apt. No: 4B/1 - 34349 Beşiktaş) toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda 13 Ocak 2018 Cumartesi günü aynı yerde, saat 11:00’de çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı gerçekleştirilecektir.
 

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu,
 3. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi ve Divan’a toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi,
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 7. Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 8. 2018 ve 2019 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve oylanması,
 9. Yıllık üye aidatlarının belirlenmesi,
 10. 2018-2019 yıllarında görev yapacak ve 9 asil + 9 yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu’nun seçimi,
 11. 2018-2019 yıllarında görev yapacak ve 3 asil + 3 yedek üyeden oluşacak Denetim Kurulu’nun seçimi,
 12. Dilekler ve öneriler,
 13. Kapanış

Dernek üyelerinin toplantıya katılımlarını rica ederiz.

Avusturya Liseliler Derneği
Yönetim Kurulu

 

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2017 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT