KURUMSAL » Misyon, Vizyon | AVUSTURYA LİSELİLER DERNEGİ

Eğitim ve sosyal alanda faaliyet gösterecek olan ve 1882 yılında kurulan Sankt Georg Avusturya Kız ve Erkek Liseleri’nde eğitim görmüş olanları bir araya toplayarak:

• Aralarında sosyal ve kültürel dayanışmayı desteklemek, geliştirmek.

• Okullarına, okul aile birliklerine, okulun sosyal ve spor faaliyetleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak.

• Yetenekli fakat mali olanakları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine ve öğrenimlerine ayni ve nakdi katkıda bulunmak ve burs sağlamak.

• Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkiler geliştirmek.

• Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunarak aralarında iletişim ve kaynaşmayı sağlamak.

• Toplumsal gelişime katkıda bulunmak amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürütmek.

• Ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında diğer kuruluş ve derneklerle ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek.

http://orbitserver2012/ald/content.asp?id=13