HABERLER » Etkinlikler » ALD Olağan Genel Kurulu 2012 | AVUSTURYA LİSELİLER DERNEGİ

 

AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

 

 

Avusturya Liseliler Derneği Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27 Ocak 2012 Cuma günü saat 18:30’da İstanbul’daki Dernek Merkezi’nde (Dikilitaş, Leylak Sokak, Huzur Apt. No: 4B/1 – 34349 Beşiktaş) toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Şubat 2012 Cumartesi günü aynı yerde, saat 11:00’de ikinci toplantı gerçekleştirilecektir.

 

Gündem:

 

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu,

3. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi ve Divan’a toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

5. Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

6. 2012 ve 2013 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve oylanması,

7. Yıllık üye aidatlarının belirlenmesi,

8. 2012-2013 yıllarında görev yapacak ve 9 asil + 9 yedek üyeden oluşacak Yönetim Kurulu’nun seçimi,

9. 2012-2013 yıllarında görev yapacak ve 3 asil + 3 yedek üyeden oluşacak Denetim Kurulu’nun seçimi,

10. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11. Dilek ve öneriler,

12. Kapanış

 

Dernek üyelerinin toplantıya katılımlarını rica ederiz.

 

Avusturya Liseliler Derneği

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

http://orbitserver2012/ald/content.asp?id=556