TARİHÇE » Vakıf

Vakıf

Avusturya Liseliler Vakfı; 1994 yılında, kültürel alanda ve iş hayatında önemli birer yer edinmiş St. Georg Avusturya Lisesi mezunları tarafından kurulmuştur. ALV mensupları, vakfın misyonunu  sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş, düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen, evrensel değerleri, Atatürk İlke ve Devrimleri'ni özümseyen, insana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak  olarak belirlemişlerdir.

Gelecek nesillere köklü bir eğitim aktarmak amacıyla kurulan vakıf; burslar vermek, konser vb. sanat etkinlikleri düzenlemek, Avrupa Birliği projeleri geliştirmek veya projelere katılmak ile başladığı eğitim faaliyetlerine 1998 yılında Özel ALEV Anaokulu ve İlköğretim Okulu'nu eklemiştir. Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise olarak faaliyet gösteren Özel ALEV Okulları İstanbul Ömerli'de yer almaktadır.

Vakfın faaliyetlerinden elde edilen gelirler vakfın kuruluş amaçlarına yönelik oluşturulan eğitim fonlarına aktarılmaktadır.


Vakfın amacı, Vakıf Senedi’nin 3. maddesinde şöyle yer almaktadır:

Vakfın amacı, Sankt Georg Avusturya Lisesi mezunları ve öğretmenleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek; Avusturya Lisesi tarafından verilen hizmetlerin daha yüksek düzeye çıkmasına olanak sağlamak için her türlü çabada bulunmak; Avusturya Lisesi camiası mensuplarının mesleki eğitimine ve iş olanaklarına yardımcı olmak; Avusturya Lisesi öğrencilerinin başarılarını desteklemek; spor, sosyal ve sağlık kuruluşları kurmak, işletmek ve geliştirilmesine yardımcı olmak; uluslararası ve yurtiçi öğrenci değişimi yapmak, çeşitli öğretim düzeyinde burslar vermek; öğrenci yurtları ve öğrencilerle ilgili başkaca tesisler kurmak ve işletmek; kültürel, öğretici ve eğitici temas, faaliyet ve çalışmaları ile ilgili olmak üzere yurtiçinde ve dışında kurs, seminer, konferans, sergi, toplantı ve kamplar düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenenlere katılmak; bedelli ve bedelsiz, süreli veya süresiz yayınlar yapmak ve her türlü tanıtıcı, eğitici ve hediyelik eşyalar yapmak ve dağıtmak; Avusturya Lisesi kütüphanesine, kitaplıklarına her türlü araç, gereç ve insan gücü yardımı yapmak, bakım, onarım ve yenileme, yerleşme giderlerini karşılamak için maddi imkanlar hazırlamak; Vakfın amaç ve hizmet konuları ile gelir getirmeye yönelik iktisadi işletmeler ve ortaklıklar kurmak; yetkili mercilerin izni ile milli ve milletlerarası kuruluş ve vakıflarla işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşmada bulunmaktır.

 

Adres: Yeni Çarşı Caddesi, No: 32, Kat: 4, Beyoğlu - İstanbul
Tel: +90 212 292 39 70 • Faks: +90 212 292 39 75
http://www.alv.org.tr/[email protected]

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT