DERNEK ÜYELİK BAŞVURUSU

Sayın Ziyaretçimiz,

Avusturya Lisesi mezunuysanız veya belli bir dönem Avusturya Lisesi’nde okuduysanız ve AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ'ne üye olmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki formu Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme metnini de okuyarak doldurunuz.

Avusturya Liseliler Derneği’nin Tüzüğü’nde belirtilen amaç, faaliyet alanı, çalışma konuları ve biçimleri ile ilgili mevzuatlarla sınırlı olmak üzere, kişisel veri ve bilgilerimin Avusturya Liseliler Derneği’ne üye olarak bulunduğum süre boyunca ve sonrasında, aksi yönde bir talepte bulunmadığım sürece, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve sair ilgili mevzuatta belirtildiği kapsam ve şekilde işlenebileceği ve saklanabileceği, Avusturya Liseliler Derneği‘nin Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaç ve çalışma konuları çerçevesinde gerçekleştireceği her türlü faaliyet kapsamında işbirliği içerisinde bulunacağı her türlü 3. kişi ve kurumlara (yurt içi ve yurt dışı) ve yurt dışındaki dernek şubelerine aktarılabileceği; Avusturya Liseliler Derneği’nin faaliyet ve etkinliklerinden haberdar edilmek üzere e-posta, telefon, SMS, sosyal medya vb. araçlar vasıtası ile ALD tanıtım ve duyurularının tarafıma iletilebileceği konusunda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ve dernek sitesinde de (www.avusturyaliseliler.org) yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm hususlarda ve özellikle KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarım ile ilgili olarak kapsamlı şekilde bilgilendirildiğimi ve bu doğrultuda;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; dernek tüzüğünde belirtilen amaç, çalışma konuları ve faaliyetleri ile ilgili mevzuatta belirtilen emredici hükümler ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine (otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, hizmetlerin devam ettirilebilmesi amacıyla güncellenmesine, değiştirilebilmesine, yeniden düzenlenebilmesine, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilmesine, devredilebilmesine, aktırabilmesine, paylaşılabilmesine, sınıflandırılabilmesine, anonim hale getirilebilmesine ve kanunda sayılan diğer şekillerde) ve derneğin faaliyetleri ve etkinliklerinden haberdar olmak üzere bilgilerimin (telefon numarası, sosyal medya ID, posya ve e-posta adreslerimin) bana ulaşmak için kullanılmasına, yasal düzenleme kapsamında tarafıma elektronik ileti gerçekleştirilmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile izin verdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Yasa gereği aşağıdaki üyelik başvuru formunu imzalayıp bize göndermeniz zorunludur. Bilgilerinizi tamamladıktan sonra Gönder butonuna bastığınızda, ekranda açılacak dolu formun çıktısını alarak [email protected] adresine ya da (0212) 260 30 87 numaralı faksa ulaştırabilirsiniz. Gerekli inceleme en kısa zamanda yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Adı
Soyadı
Okuldaki Soyadı
(farklı ise)
Mezuniyet Yılı
Okula Başlanan Yıl
Okuldan Ayrılınan Yıl
(mezun olmadıysanız)
AL Okul No
AL Sınıf Şube
AL Bölüm
Doğum Yeri / Tarihi
Uyruğu
T.C. Kimlik No
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Baba Adı
Ana Adı
Medeni Durumu
Eşi
Çocukları
Cinsiyeti Kadın Erkek
Ev Adresi
Telefon (Ev)
Telefon (İş)
Faks
GSM 1
GSM 2
e-Posta 1
e-Posta 2
e-Posta 3
Özel Web
İş Web
Eğitim Durumu
En Son Okuduğu / Mezun Olduğu Okul Adı
Bölümü
Aktif Mesleği Diğer
Öğrendiği Mesleği Diğer
Çalıştığı Firma
Çalıştığı Pozisyon Diğer
İş Unvanı
İş Konusu
İş Adresi
Güvenlik Kodu:
Yukarıda gördüğünüz 6 haneli güvenlik kodunu lütfen
BÜYÜK HARFLERLE aşağıdaki alana yazmayı unutmayınız.


Güvenlik Kodu:
Doldurduğum formu size göndermeden önce kontrol ettim. Tüzüğünü inceleyerek okuduğum, amacına uygun davranmayı ilke edindiğim ve yazılı niteliklerini taşıdığım AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ’nin asil üyeliğine alınmamı dilerim.
Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT