KURUMSAL » Misyon, Vizyon

Misyon, Vizyon

Eğitim ve sosyal alanda faaliyet gösterecek olan ve 1882 yılında kurulan Sankt Georg Avusturya Kız ve Erkek Liseleri’nde eğitim görmüş olanları bir araya toplayarak:

• Aralarında sosyal ve kültürel dayanışmayı desteklemek, geliştirmek.

• Okullarına, okul aile birliklerine, okulun sosyal ve spor faaliyetleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak.

• Yetenekli fakat mali olanakları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine ve öğrenimlerine ayni ve nakdi katkıda bulunmak ve burs sağlamak.

• Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkiler geliştirmek.

• Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunarak aralarında iletişim ve kaynaşmayı sağlamak.

• Toplumsal gelişime katkıda bulunmak amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürütmek.

• Ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında diğer kuruluş ve derneklerle ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek.

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT