HABERLER » Haberler / Duyurular » Kitap Yayını - Prof. Dr. Haluk Sumer (AL 73): İtibar Yönetimi - Reputation Management

Kitap Yayını - Prof. Dr. Haluk Sumer (AL 73): İtibar Yönetimi - Reputation Management

İTİBAR YÖNETİMİ – REPUTATION MANAGEMENT

Prof. Dr. Haluk Sumer (MÜ) – Prof. Dr. Helmut Pernsteiner (Johannes Kepler Uni. – Linz)

Beta, 2014

Günümüz şartlarında yönetsel ve finansal değerlerin yanı sıra çevresel değerlerin de ön plana çıkması,  kurumların itibar yönetimine odaklanmalarına neden olmuştur.

Kitapta “İtibar Yönetimi”; Temel Kavramlar, Paydaş İlişkileri, İşletmenin Stratejik Dönemleri ve Farklı Sektörler açısından olmak üzere 4 bölümde; kurumsallık, pazarlama, halkla ilişkiler, finansman, denetim, raporlama, sermaye piyasası, ticaret hukuku gibi değişik disiplinler açısından incelenmiştir.

Kitapta 13 Türkçe ve 5 İngilizce akademik çalışma yer almaktadır.

 

B i r i n c i B ö l ü m

İTİBAR YÖNETİMİ VE KAVRAMLAR

GENERAL

İtibar Yönetimi; Tanım, Ölçüm ve Teori ............................................................... 3

Reputation Management: Definition, Measurement and Theory

Doç. Dr. Müjdelen Yener – Doç. Dr. Sinem Ergun

Corporate Image as an Indicator of Corporate Reputation ...................................................................................................... 25

Kurum İtibarının Göstergesi Olarak Kurum İmajı - Prof. Dr. F. Gülruh Gürbüz

İ k i n c i B ö l ü m

İTİBAR YÖNETİMİ VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

REPUTATION MANAGEMENT AND STAKEHOLDER RELATIONS

Web Tabanlı Kurumsal İtibar Yönetimi ....................................................................................................................................... 57

Web – Based Corporate Reputation Management

Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz – Prof. Dr. Sahavet Gürdal

Müşterilerle Uzun Dönemli İlişki Geliştirmek İçin Kurumsal İtibar Yönetimi ...................................................................... 85

Corporate Reputation  Management to Ensure Long Term Relations with Customers

Doç. Dr. İrem Erdoğmuş – Dr. Murat Yaşlıoğlu

Sosyal Medyaya Kuramsal Yaklaşım ve Halkla İlişkiler Disiplini Açısından Sosyal Medyada İtibar Yönetimi ............. 111

Theoretical Approaches to Social Media and Reputation Management in Social Media in Terms of Public Relations Discipline - Doç. Dr. Ebru Özgen

Corporate Reputation and Credit Management ...................................................................................................................... 127

Kurumsal İtibar ve Kredi Yönetimi - Hon. Prof. Dr. Richard Guserl

Integrated Reporting and Reputation Management – Status quo, Perspectives ............................................................. 145

Entegre Raporlama ve İtibar Yönetimi – Mevcut Durum, Perspektifier

Prof. Dr. Heinz Karl Prammer – Dr. Daniela Schrack

Yüksek Kaliteli Finansal Raporlama, Finansal Performans ve Kurumsal İtibar ............................................................. 171

High Quality Financial Reporting, Financial Performance and Corporate Reputation

Doç. Dr. Mert Erer – Prof. Dr. Haluk Sumer

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Topluluğu’nda Hakim Şirketin İtibarı ve Güven Sorumluluğu ......................... 189

The Reputation of the Parent Company and Liability Thereof Under the Turkish Commercial Code

Prof. Dr. Ayşe Sumer – Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz

Etik Kurumsal İtibar ve Sermaye Piyasasına Etkisi ............................................................................................................... 213

Ethical Corporate Reputation and its Ejfects on Capital Market

Yrd. Doç. Dr. Deniz Özbay – Prof. Dr. Yakup Selvi

Üç ü n c ü B ö l ü m

İŞLETMENİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE İTİBAR YÖNETİMİ

REPUTATION MANAGEMENT IN DIFFERENT PARTS OF THE LIFECYCLE OF AN ENTERPRICE

İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi ................................................... 249

Reputation and Crisis Management: The Role of Corporate Reputation as a Means of Crisis Management

Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan – Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cingöz

İşletme Ortaklarının Etkinliğini Arttırma Aracı Olarak Hile Riski Yönetimi ....................................................................... 275

Fraud Management as a Means to Improve Efficiency for the Shareholders - Prof. Dr. Nejat Bozkurt

Reputation Management and M&A Transactions ............................................................................................................... 297

İtibar Yönetimi ve Şirket Birleşme/Devralma İşlemleri

Dr. Klaus Mittermair, MBA - Peter Riegler, M.A.I.S.

Reputation and Initial Public Offering (IPO) - İtibar ve Halka Arz ................................................................................... 323

Prof. Dr. Helmut Pernsteiner

D ö rd ü n c ü B ö l ü m

İTİBAR YÖNETİMİ VE FARKLI SEKTÖRLER

REPUTATION MANAGEMENT FOR DIFFERENT INDUSTRIES

Bağımsız Denetçiler İçin İtibar Yönetimi .............................................................................................................................. 343

Reputation Management for Independent Auditors

Prof. Dr. Nuran Cömert – Ali Kamil Uzun, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC

Kurumsal İtibar İle Şirket Değeri arasındaki İlişki: İmalat Sektöründe Bir Araştırma .................................................. 361

The Relationship between Corporate Reputation and Company Value: A Manufacturing Industry Based Research

Yrd. Doç. Dr. Atilla Perek – Dr. Çağrı Aksoy Hazır

Sigortacılıkta İtibar Yönetimi - Reputation Management in Insurance Sector ................................................................ 383

Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş – Arş. Grv. İskender Demirbilek

Bankacılıkta İtibar: Oluşturulması, Korunması ve Sürdürülebilirlik Koşullar .................................................................. 403

Reputation in Banking: Establishment, Maintaining and Sustainability Terms

Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş

Editörlerin Diğer Ortak Kitapları ............................................................................................................................................... 435

Other Collaborative Books by the Editors

Bölümle ilgili diğer başlıklar

Copyright © 2024 Avusturya Liseliler Derneği
Designed by: OrBiT